Wybudowany w XII wieku meczet Maghoki-Attar

Wybudowany w XII wieku meczet Maghoki-Attar