Jak wyrobić paszport? 10 najczęstszych pytań związanych z uzyskaniem nowego paszportu

2 Komentarze

Paszport. Niektórzy zapomnieli już, że istnieje taki dokument! Łatwość podróżowania po krajach strefy Schengen i kilku innych w Europie (tj. na podstawie dowodu osobistego) sprawiła, że niektórzy uważają go za coś totalnie zbędnego. Problem pojawia się, gdy chcemy ruszyć dalej w świat – tutaj okaże się on niezbędny. Ale nie ma co panikować – wyrobienie paszportu, który będzie ważny 10 lat, jest dość proste, ale trzeba pamiętać, że na nowy dokument czeka się do 30 dni!

 

Gdzie wyrobić paszport?

W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce – od kilku lat nie obowiązuje rejonizacja (czyli nie trzeba go wyrabiać tam, gdzie jest się zameldowanym). Pełna lista punktów znajduje się na stronie: https://www.bip.gov.pl/subjects/index/7489
Za granicą o nowy paszport staramy się w konsulacie.

Wniosek składamy i paszport odbieramy osobiście (z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów). Dziecko powyżej 5 lat i osoba całkowicie ubezwłasnowolniona musi być obecna przy składaniu wniosku.

Jakie dokumenty będą potrzebne do wyrobienia paszportu?

Przede wszystkim poprawnie wypełniony wniosek (nie można go wypełnić elektronicznie; jedyna obowiązująca wersja jest dostępna w urzędach), dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu w dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty. Dodatkowo potrzebny będzie aktualny paszport (w przypadku jego braku – ważny dowód osobisty) oraz zdjęcie.

W przypadku ubiegania się o paszport po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą, będzie potrzebny odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. W przypadku ubiegania się o paszport za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL – odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia.

 

Jak wyrobić paszport? Wniosek o wydanie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu

Jak wyrobić paszport? Wniosek o wydanie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu

 

 

Jakie zdjęcie będzie potrzebne do paszportu?

Dobra wiadomość! Aktualnie nie potrzeba robić oddzielnych zdjęć do paszportu, wiz i dowodów osobistych. Specyfikacja ich wszystkich została ustandardyzowana: zdjęcie musi mieć rozmiar 35×45 mm, być wykonane en face i na jasnym tle. Zdjęcie, które będzie zamieszczone w dokumencie nie powinno być starsze niż 6 miesięcy.

Pamiętajmy przy okazji, że jeżeli staramy się o wizę (np. do USA), tutaj też zdjęcie nie powinno być starsze niż 6 miesięcy. Jeśli wniosek wizowy złożymy np. po roku od wyrobienia paszportu i dołączymy do niego tę samą fotkę, istnieje poważne ryzyko, że – ze względu na przedawnienie fotki – wniosek zostanie odrzucony.
Wyrabiając zdjęcie do paszportu warto poprosić fotografa o jego wersję elektroniczną lub od razu o odpowiednie przygotowanie pliku (np. wnioski o wizę do USA są aktualnie przyjmowane tylko przez internet).

 

Czy po zmianie nazwiska muszę wyrobić nowy paszport?

Jeśli zmieniły się nasze dane (na przykład nazwisko po ślubie, numer PESEL, itp.), czas na złożenie wniosku liczy się od dnia sporządzenia aktu ślubu lub decyzji sądu. Po zmianie nazwiska paszport ze starymi danymi jest ważny przez 60 dni.

W przypadku zmiany danych osobowych opłata paszportowa będzie obniżona. Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

 

Czy moje dziecko potrzebuje oddzielny paszport?

Tak. Paszport (lub dowód osobisty!) dla dziecka będzie potrzebny także w razie podróży po Unii Europejskiej! O wniosek o paszport dla dziecka występują oboje z rodziców lub opiekunów prawnych (muszą być obecni przy składaniu wniosku), lub jeden z rodziców lub opiekunów, gdy drugi wyrazi na to zgodę (potrzebne będzie pismo potwierdzone przez notariusza, konsula lub urzędnika punktu paszportowego) lub posiada się orzeczenie sądu, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu lub takie, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu.

Dziecko do lat 5 nie musi być obecne przy składaniu wniosku, ani przy odbiorze gotowego paszportu. Dziecko w wieku 5 lat i więcej musi być obecne podczas składania wniosku o paszport. Od dzieci i młodzieży od 12 roku życia pobierane są odciski palców; muszą one też podpisać się na wniosku o paszport.

 

Kiedy wyrobić paszport? Jak długo się na niego czeka?

Zwykle paszport powinien być ważny przez co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z zagranicy. Jeśli wyjeżdża się na dłużej i w tym czasie paszport traci ważność, albo paszport będzie ważny krócej niż 6 miesięcy przed powrotem, lepiej wyrobić nowy dokument przed wyjazdem. W przypadku zmiany danych osobowych – nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) w Polsce i nie później niż 90 dni za granicąCzas oczekiwania na nowy paszport wynosi do miesiąca (w praktyce standardowy czas oczekiwania to ok. 2 tygodnie), a na paszport tymczasowy – do 2 tygodni. 

To, czy paszport jest gotowy do odbioru, można sprawdzić na stronie: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/sprawdz-czy-twoj-paszport-jest-gotowy
Wystarczy tam wpisać numer sprawy umieszczony na potwierdzeniu złożenia wniosku otrzymanym w urzędzie.

 

Czy mogę mieć dwa paszporty? Co to jest paszport tymczasowy?

Istnieje możliwość wyrobienia drugiego paszportu (przy jednoczesnym zachowaniu pierwszego). Zgodnie z informacjami na stronie MSW, może być on wydany w wyjątkowych sytuacjach, takich jak posiadanie w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa. Opłata za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł – będzie on jednak ważny tylko 2 lata. Biorąc pod uwagę koszt, może lepiej wyrobić zupełnie nowy paszport „na życzenia” (140 zł)?

Paszport tymczasowy wyrabia się w nagłych sytuacjach, takich jak pogrzeb lub choroba członka rodziny, nagła potrzeba powrotu do kraju zamieszkania, itp.  Jest on ważny nie dłużej niż 12 miesięcy od jego wydania.
Wyrabia się go według tej samej procedury, ale dodatkowo należy udokumentować powód, dla które składa się wniosek. Koszt wydania paszportu tymczasowego to 30 zł i wydawany jest najszybciej, jak to jest możliwe.
UWAGA! Niektóre państwa mogą nie wpuścić na swoje terytorium osób, które mają paszport tymczasowy!

 

Jaka jest opłata za wydanie paszportu? Czy obowiązują jakieś zniżki?

Opłata za wydanie paszportu to 140,00 zł, a w przypadku dzieci – 30 zł.  Brak opłaty paszportowej  obowiązuje osoby, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat. 

Ulga w  opłacie w wysokości 70 zł przysługuje emerytom, rencistom, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu, osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, uczniom i studentom.

Rodziny wieloletnie z Kartą Dużej Rodziny są uprawnione do ulgi w wysokości 75 % dla dzieci (dzieci do 13 roku życia – 15 zł, dzieci i młodzież od 13 do 25 roku życia z legitymacją szkolną – 35 zł, dzieci od 13 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – 35 zł) i dla rodziców w wysokości 50 % (tj. 70 zł).

Wydanie paszportu tymczasowego to koszt 30 zł.

 

Co, jeśli zgubię lub zniszczę paszport?

Najpierw trzeba zgłosić zagubienie paszportu w punkcie paszportowym (w przypadku kradzieży – także na policji). Za granicą sprawę zgłasza się w konsulacie.
W takiej sytuacji opłata za wydanie nowego paszportu będzie wynosiła 200% bazowej kwoty (czyli standardowo 280 zł).

 

Gdzie NIE jest potrzebny paszport?

Obywatele Polski korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele Unii uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości. Planując wyjazd do innego kraju UE, musimy mieć przy sobie dowód osobisty (lub paszport).

Samym dowodem możemy posługiwać się oczywiście w krajach Strefy Schengen (w tym Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie, Monako, Watykanie, San Marino (pobyt do 10 dni, następnie wymagana rejestracja w oddziale ds. cudzoziemców miejscowej żandarmerii) i Andorze) i krajach Unii Europejskiej nie należących do Strefy (Irlandii, Wielkiej Brytanii, Cyprze, Bułgarii, Rumunii i Chorwacji).

W przypadku Francji, zasady obowiązują także przy podróżach do francuskich departamentów zamorskich, tj. Gujany Francuskiej, Gwadelupy, Martyniki, Mayotte i Reunion. Przy wyjazdach na obszar francuskich zamorskich wspólnot terytorialnych (poza metropolią i wymienionymi wyżej departamentami zamorskimi), czyli do Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna dowód osobisty pozwala na pobyt przez okres 90 dni.
W przypadku Hiszpanii te same zasady obowiązują przy podróżach na Wyspy Kanaryjskie; w przypadku Portugalii – na Azory i Maderę.
W  przypadku Wielkiej Brytanii, z dowodem osobistym możemy wybrać się na Wyspę Man oraz Wyspy Normandzkie (tj. Alderney, Guernsey, Jersey), jednak paszport będzie niezbędny w przypadku podróży do takich miejsc jak: Anguilla, Bermudy, Wyspy Dziewicze, Falklandy, Kajmany, Wysp: Turks i Caicos, Św. Helana, Ascension, Georgia Południowa i Południowy Sandwich, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego. W przypadku podróży do Gibraltaru, wystarczy sam dowód osobisty.

Dodatkowo paszport nie będzie nam potrzebny w następujących krajach: Albanii, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Mołdawia i Czarnogóra  (pobyt do 90 dni, dowód osobisty musi być ważny jeszcze 3 miesiące od planowanej daty powrotu). Dowód pozwala też na pobyt aż do roku na terytorium Gruzji.

 

2 komentarze

 1. Leon Stawicki

  Nowe, wprowadzone ustawą z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych sposoby uzyskiwania paszportów są dowodem na kolejne kroki w celu ubezwłasnowolnienia obywateli.
  Państwo zmierza w kierunku totalnej kontroli nad obywatelami.

  Pobieranie odcisków palców jest zbieraniem danych, które do niczego nie są potrzebne. Nie zabezpieczają przed niczym. Zarówno zapis w mikrochipie umieszczonym w paszporcie może zostać zmieniony, jak i posługujący się nie swoim paszportem może posłużyć się cudzym, zamieszczonym w paszporcie odciskiem / odciskami palców.

  Polscy przedstawiciele dali sobie wmówić na odnośnych spotkaniach ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, że dane biometryczne umieszczone w dokumentach tożsamości zwiększają bezpieczeństwo.

  Zwiększa pobieranie i przetwarzanie tych danych dochody przedsiębiorstw zajmujących się sprzedarzą użądzeń do ich przetwarzania. A są to przedsiębiorstwa niemieckie, brytyjskie i francuskie.

  I tak oto na kolenym obszarze Polacy i mieszkańcy krajów Śrokowej Europy składają się na dochody transferowane do krajów Europy Zachodniej i na utrzymywanie tam miejsc pracy.

  Mój apel do wszystkich Polaków: wybierajmy na naszych przedstawicieli ludzi, którzy robią użytek z własnego rozumu i kierują się wspólnym interesem Polaków. Nie zaś takich, którzy dają się przez kolegów z krajów Zachodniej Europy nabijać w butelkę.

  Odpowiedz
 2. Zbigniew KARCZEWSKI

  ile zdjęć trzeba przekazać przy wyrabianiu przeterminowanego paszportu i w każdym innym przypadku ?

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masa Perłowa to blog i kanał YouTube o podróżach do miejsc mniej popularnych, ale niezwykle ciekawych

Meksyk atrakcja wakacje